เจาะเวลาหาจิ๋นซี เล่ม 7 เสือเผชิญสิงห์ เป็นตอนที่พิสูจน์ฝีมือขั้นเด็ดขาดระหว่างเซี่ยงเส้าหลง กับผู้ช่วยอันเข้มแข็งของพระบิดารองหลี่ปู้เหว่ยนามก่วนตงแส และแล้ววันเห่งการรอคอยก็มาถึง รัฐฉินจัดพิธีบวงสรวงประจำฟดูใบไม้ผลิ ณ ริมน้ำอุ้ยสุยนอกเมืองเสียนหยาง มักรดำเท็จเทียมถือจุติ เสี่ยวผานฉวยโอกาสประกาศธรรมจริยธาตุน้ำ จัดระเบียบการปกครองแผ่นดินใหม่ กองกำลังผสมห้ารัฐ ประกอบด้วยทัพจ้าวแปดหมื่น ทัพฉู่สิบห้าหมื่น ทัพวุ่ยสิบสองหมื่น ทัพเอี้ยนห้าหมื่นและทัพหานสิบหมื่นเตรียมรุกรานรัฐฉิน เซี่ยงเส้าหลงได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพใหญ่ออกปรายศึก เขาจะดำเนินยุทธศาสตร์การรบอย่างไร

ข้อมูลหนังสือ