เจาะเวลาหาจิ๋นซีฉบับครบถ้วนสมบูรณ์นี้ ผมได้ยึดตามต้นฉบับแรกเริ่มของหวงอี้ (ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นหนังสือหายากในฮ่องกง ไต้หวัน) จึงน่าจะเป็นต้นฉบับ Original ดั้งเดิม โดยถ่ายทอดจากต้นฉบับจีนแทบทุกตัวอักษร ไม่ได้ตัดทอนเนื้อเรื่องแต่ประการใด ถึงแม้ว่าบางช่วงบางตอน ออกจะเข้าข่ายเรตเอ็กซ์เกินไป แต่ก็เป็นวรรณศิลป์อีกแบบหนึ่ง ยังจัดพิมพ์ในจำนวนจำกัด ภายใต้รูปเล่มปกแข็งเย็บกี่คงทนถาวร ควรคู่กับการประดับอยู่ในห้องสมุดของท่าน

- น.นพรัตน์

ข้อมูลหนังสือ