เรื่องราวดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุด เมื่อความจริงหลายอย่างเริ่มปรากฏ แทบผลักดันอุ้ยเซี่ยวป้อเข้าจุดอับ ทั้งนิกายเทพมังกรล่วงรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของอุ้ยเซี่ยวป้อ สมาคมฟ้าดินและองค์ฮ่องเต้ต่างบีบบังคับให้อุ้ยเซี่ยวป้อต้องเลือกเฟ้น เรื่องราวดำเนินมาถึงจุดวิกฤต อุ้ยเซี่ยวป้อใช่จะอาศัยไหวพริบอันปราดเปรียวเอาตัวรอดได้อีกคราหรือไม่?

ข้อมูลหนังสือ