รหัสลับหลังคาโลก เล่ม 5 หลังจากที่จั่วมู่เฉียงปาและคณะ ไดผจญภัยในอารมลอยฟ้าสิบแปดหลังจนแทบเอาชีวิตไม่รอด ปะทะกับกองกำลังลึกลับของโมคิน แต่ท้ายสุด พวกของจั่วมู่เฉียงปาก็ได้รับเบาะแสชิ้นสุดท้ายสุดวิหารพาปาลาตัดหน้าพวกโมคินได้สำเร็จ ในแผนที่นั้น จากการวิเคราะห์ของนักวิชาการนานหลายเดือน ค่อยพบว่า สถานที่ทีแผนที่นี้บ่งชี้คือเทือกเขาที่เดินทางยากที่สุดในโลก นั่นคือเทือกเขาหิมาลัยที่แท้วิหารพาปาลาและขุมทรัพย์ที่พวกจัวมู่เฉียงปาและกลุ่มของโมคินตามหา ใช่ซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยหรือ?

ข้อมูลหนังสือ