อุ้ยเซี่ยวป้อ จอมมารน้อย ได้จับผลัดจับผลูเข้าไปอยู่ในพระราชวัง กลายเป็นขันทีจอมปลอม และได้ประลองวิชารต่อสู้จนกลายเป็นพระสหายกับฮ่องเต้คังฮีที่อยู่ในวัยเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีสองสาวสะครวญโฉมเคียงข้าง แต่ก็ถูกฮองไทเฮาปองร้ายหมายชีวิต จนถูกคิดที่จะฆ่าปิดปาก

ข้อมูลหนังสือ