ทางทิศตะวันตกอันแห้งแล้งกันดารที่สุดของธิเบต มีทางเข้าลึกลับที่มีเพียงองครักษ์แห่งตันตระนิกายจำนวนน้อยเท่านั้นที่รู้ที่นั่น ก็คือ อารามฝึกตนอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้บำเพ็ญวิถีแห่งตันตระ---มี่ชิวที่หายไปจากประวัติศาสตร์พันปีของธิเบต---อารามลอยฟ้า หรือที่ได้ชื่อว่า สิ่งมหัศจรรย์อันดับที่เก้าของโลกที่แห่งนี้คือสถานที่บำเพ็ญเพียรของนักบวชมี่ชิว ซึ่งก็คือเหล่าสาวกแห่งตันตระนิกาย รหัสลับหลังคาโลก เล่ม 4 จัวมู่เฉียงปาและคณะ ต้องผจญภัยในอารามลอยฟ้าทั้งสิบแปด เผชิญกับเรื่องราวพิสดารอันนับไม่ถ้วน ความลับทั้งมวลกำลังถูกเปิดเผย.....

ข้อมูลหนังสือ