กระบี่อภิญญา เล่ม 4 เขียนถึงบทสรุปของความรักระหว่างแพทย์ผู้กล้า หลิงเซียวและยอดวีรสตรีฉินเอี้ยนหลงที่ทั้งเจ็บปวด สะเทือนใจ ซาบซึ้ง อีกทั้งต้วนตู๋เสิ้ง ประมุขนิกายอัคคี ดำเนินแผนการยึดยุทธจักรภาคกลางจนใกล้ลุล่วง หากแต่ที่สุดกลับล้มเหลววินาทีสุดท้าย เรื่องราวที่แสรตื่นเต้นได้มาถึงบทสรุปแล้ว

ข้อมูลหนังสือ