กระบี่อภิญญา เล่ม 2 เขียนถึงหลิงเซียว เสนอตัวช่วยผู้นำค่ายสำนักใหญ่ ยอมถูกควบคุมตัวไปยังนิกายอัคคี ทั้งยังได้รับโทษทัณฑ์ทรมานต่างๆขณะเดียวกันในเล่มนี้ เจิ้งฟง ก็ได้เปิดตัวนางเอกของเรื่องก็คือ ฉินเอี้ยนหลง

ข้อมูลหนังสือ