ในเล่มที่ 5 นี้จ้าวกวนกับหลิงเฮ่าเทียนหลบลี้ออกจากอาณาจักร อันวุ่นวาย เดินทางไกลถึงทะเลทราย ทั้งสองได้ครอบครองม้าวิเศษ และฝึกเหยี่ยวแสนรู้ ทั้งยังขัดขวางแผนการบุกราชวงศ์หมิงของชนเผ่าตาร์ตาร์

ข้อมูลหนังสือ