เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 25 ปีการจากไปของโก้วเล้ง เป็นหนังสือที่รวบรวมคำคมจากนวนิยายเรื่องต่างๆของโก้วเล้ง ทั้งเรื่องปรัชญา ความรัก น้ำมิตร ฯลฯ นอกจากนี้ ในเล่มยังมีเรื่องราวประวัติความเป็นมา ชีวิตความรัก ตลอดจนผลงานและการทำงานของมังกรโบราณท่านนี้

ข้อมูลหนังสือ