ผู้หาญกล้าภูษาขาวเล่มนี้ประกอบด้วย ตอนธวัชใหญ่ตะวันรอน และ หิมะน้อยชายแดนใต้ เป็นพฤติการณ์ตอนต่อของอริยชนภูษาขาวปึงจิ้นไบ๊ เรื่องราว สองตอนนี้ อุนสุยอันอิงประวัติศาสตร์ช่วงราชวงศ์ซ้องใต้ ราชบุตรไต้กิมนำยอดฝีมือบุกรุกเข้าตงง้วนเพื่อหาทางช่วงชิงแผ่นดิน อริยชนภูษาขาวปึงจิ้นไบ๊ จึงมิอาจนิ่งเฉยดูดาย นำยอดฝีมือยุทธจักรตงง้วนผนึกกำลังเพื่อต่อต้านอริราชศัตรูอย่างสุดกำลัง

ข้อมูลหนังสือ