หลังจากการสู้รบเป็นเวลานาน ในที่สุดซ้องใต้ก็ถึงกาลล่มสลาย มองโกลยาตราทัพเข้าครองแผ่นดิน ซึ่งเหลียงเซียวคิดถอนตัวออกจากกองทัพไปพร้อมกับอาเซวีย จากนั้นได้บังเอิญพบกับอ๋องน้อยของซ้องใต้ กำลังตกอยู่ในอันตราย เหลียงเซียวจึงเข้าไปช่วยเหลือ ทำให้ต้องแยกทางจากอาเซวีย สุดท้ายอาเซวียกลับถูกทหารมองโกลฆ่าตาย

ข้อมูลหนังสือ