เหลียงเซียวจิ้งติดตามตระกูลฮัวมาถึงวังความลับฟ้า โดยสารโคยนต์ (ออกแบบโดยขงเบ้ง) กับเรือพันลี้(ออกแบบโดยจู่ชงจือ) เข้าวังแต่ประมุขของวังความลับฟ้า เข้าใจว่าเหลียงเซียวแก้โจทย์ไม่ได้ แต่เหลียงเซียวมุมานะเรียนตำราคณิตศาสตร์จนแก้โจทย์ได้เก้าข้อ ทั้งยังพบว่าค่ายกลศิลาที่จัดตั้งรูปปั้นแปดร้อยรูป ซ่อนเคล็ดวิชาฝีมือไว้ เหลียงเซียวร่ำเรียนแตกฉาน จนสำเร็จกลายเป็นนักคณิตศาสตร์และยอดฝีมือ ต่อมาผู้อาวุโสวังความลับฟ้าหมิงกุยผลักดันหลายชายตนเอง คิดช่วงชิงตำแหน่งประมุขวังความลับฟ้าเหลียงเซียวเสนอหน้าออกคลี่คลายสถานการณ์ แต่ตัวเองถูกหมิงกุยคร่ากุมและขับไล่ออกจากวังความลับฟ้า

ข้อมูลหนังสือ