หลังจากจบปีสาม 'คาเรลล่า' และผองเพื่อนได้ไปฝึกงานที่วังหลวง ภายใต้กองงานราชองครักษ์ปกปักราชินี แต่ในขณะนั้นเองก็มีข่าวการบุกรุกหอมังกรวารีโดยจอมเวทผู้ลึกลับ

สิ่งล้ำค่าที่ผู้บุรุกต้องการก็คือ จอกศักดิ์สิทธิ์แห่งนิรันดร เพื่อใช้ลบโซ่โลหิตแห่งพันธนาการและเรียกพลังให้กลับคืนมา ด้วยเหตุนี้คาเรลล่าจึงต้องหาวิธีที่จะไม่ให้ของศักดิ์สิทธิ์ชิ้นนี้ตกไปอยู่ในมือคนผิด

ทว่าจอกศักดิ์สิทธิ์แห่งนิรันดรก็ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆ คาเรลล่าและพรรคพวกของเธอจะทำอย่างไรกับหนทางที่ลำบากยาวไกลอันมีอุปสรรคชิ้นใหญ่กั้นขวางเช่นนั้น

ข้อมูลหนังสือ

  • โรงเรียนเสนาธิการแห่งอานาธีเซีย เล่ม 4
  • ผู้เขียน: Sherry blossom
  • สำนักพิมพ์: สถาพรบุ๊คส์
  • จำนวนหน้า: 430 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — กันยายน 2556
  • ISBN: 9786110000024