5 ปี ไฟใต้

ถ้า พ.ต.ท. ทักษิณยังเป็นนายกฯ อยู่ต่อไป ปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ไม่มีทางยุติแน่ แต่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพราะความโง่ของ พ.ต.ท. ทักษิณเอง แต่ถ้า พ.ต.ท. ทักษิณออกไป ปัญหาจะลดลงทันทีอย่างน้อย 50% ส่วนที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่หาทางแก้ไขต่อไป ปัญหาที่กรือเซะ ตากใบ คนภาคใต้ทุกคนรู้ดีว่าเกิดจากอะไรและจะแก้ไขอย่างไร แต่ที่แก้ไขไม่ได้ก็เพราะ พ.ต.ท. ทักษิณที่นั่งแต่อยู่บ้านจันทร์ส่องหล้าหรือที่ตึกชินวัตรที่เป็นตัวปัญหา

บรรจง นะแส,

“แกนนำท่อก๊าซ ‘ยิกทักษิณ’ พิสูจน์ไฟใต้ลดทันตาเห็น,”

ประชาไท (20 กุมภาพันธ์ 2549)

ข้อมูลหนังสือ

  • ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม 2552 5ปีไฟใต้ สุพจน์ ด่านตระกุล พรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย
  • ผู้เขียน: วารสารฟ้าเดียวกัน
  • สำนักพิมพ์: ฟ้าเดียวกัน
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2552
  • ISBN: 9786119023802