หนูน้อยอาร์ชี่เติบโตท่ามกลางครอบครัวใหญ่ของคหบดีชาวศรีลังกา เขาเล่าเรียงชีวิตวัยเยาว์ที่ต้องเดินทางก้าวผ่านอารมณ์ที่หลากหลาย การค้นพบความแปลกแยกแตกต่างของตัวเอง ชีวิตที่ครอบครัวเขาและเพื่อนร่วมชาติต้องผจญกับความรุนแรงจากความขัดแย้งของเผ่าพันธุ์จนต้องระหกระเหินลี้ภัยไปอยู่แคนาดา

ข้อมูลหนังสือ