วันยิงเป้าเป็นวันที่สนุกที่สุด สมัยนั้นนอกจากงิ้วปฏิวัติแล้วก็ไม่มีอะไรให้ดูนอกจากการยิงเป้า ผมดูเขายิงเป้าตั้งแต่แปดขวบ พวกนักโทษประหารยืนบนท้ายรถบรรทุก โกนหัวโล้น และหน้าแดงแจ๋

ข้อมูลหนังสือ