ผลงานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่คณะผู้จัดพิมพ์รวบรวมขึ้นมา ทั้งที่เคยปรากฏในลักษณะของบทความ บทสัมภาษณ์ คำบรรยาย และคำนำเสนอ ทั้งหมดประกอบไปด้วยทฤษฎีร่วมสมัยอย่างสตรีนิยม หลังอาณานิคม นวประวัติศาสตร์ โพสต์โมเดิร์น หรือวัฒนธรรมศึกษา ตลอดจนผลงานของนักคิดคนสำคัญ เช่น ทอมัส ฮอบส์ คาร์ล มาร์กซ์ โรล็องด์ บาร์ตส์ และมิแช็ล ฟูโกต์ ทั้งนี้ ยอกอักษร ย้อนความคิด เล่ม 2 เป็นผลมาจากการตื่นตัวอยู่เสมอต่อการเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ และความสามารถของอาจารย์ในการถ่ายทอดมันออกมาผ่าน “ภาษาพูดและภาษาเขียน” ที่กระชับ ชัดเจน และมีชีวิตชีวา

ท้ายที่สุด คุณความดีทั้งหลายของหนังสือทั้งสองเล่มเกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของอาจารย์นพพร ประชากุล ผู้อุทิศชีวิตให้กับงานวิชาการตราบจนลมหายใจสุดท้าย

ข้อมูลหนังสือ