อัลดัส ฮักซ์ลีย์ (Aldous Huxlet) เสนอแนวคิดการเมืองการปกครองใหม่ในแบบรัฐโลก โดยผนวกรวมทุกประเทศเป็นรัฐเดียว แบ่งการปกครองเป็นสิบเขต มุ่งสร้างสรรค์ความเจริญ ความอยู่ดีกินดีแก่ประชาชน อาคารบ้านเรือนสวยงาม ทันสมัย พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ไม่มีใครแก่เฒ่า ต่างมีชีวิตอยู่ในสังคมที่สุขสบายอย่างแท้จริง ดุจดังโลกอุดมคติตามความเชื่อเรื่อง พระศรีย์อาริย์ ในพุทธศาสนา และในวรรณกรรมคลาสสิกเรื่อง ยูโทเปีย (Utopia) ของ เซอร์โธมัส มอร์ ทว่า Brave New World ท้าทายยิ่งกว่า ด้วยแนวคิดการแทรกแซงธรรมชาติอย่างสุดขั้ว โดยจัดระเบียบมนุษย์ในหลอดแก้วเพื่อจำแนกพันธุ์มนุษย์ออกเป็นกลุ่ม

ในนิทรรศการหรังสือ ณ ศูนย์เพื่อมนุษยธรรมของห้องสมุดสาธารณะแห่งนิวยอร์ก (New York Public's Center For The Humanities) ยกย่อง Brave New World เป็น "หนังสือแห่งศตวรรษ" (Books of the century) พร้อมกับวรรณกรรมแนวเดียวกันที่นักอ่านทั่วโลกรู้จักกันดี ได้แก่ The Time Machine (H.G.Wells) , The Wonderful Wizard Of Oz (L.Frank Baum) , 1984 (George Orwell) และ Farenheit 451 (Ray Bradbury)

ข้อมูลหนังสือ

  • โลกที่เราเชื่อ
  • แปลจากหนังสือ: Brave New World
  • ผู้เขียน: Aldous Huxley
  • ผู้แปล: กมล ญาณกวี
  • ออกแบบปก: Key Richness
  • สำนักพิมพ์: ฟรีฟอร์ม (Freeform)
  • จำนวนหน้า: 272 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — มีนาคม 2562
  • ISBN: 9786117147159