"จากสวัสดิ์ ผิวขาว ถึงสหายชาวบ้าน: (บางส่วนของ) ขบวนการคอมมิวนิสต์ (ฉบับ) ชาวบ้านในภาคอีสาน"

— ปฐมพร ศรีมันตะ


"การเมืองของการจัดงาน 'พิธีพระราชทานเพลิงศพวีรชน ณ เมรุท้องสนามหลวง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2517' กับความขัดแย้งของชนชั้นนำกลุ่มต่างๆ ภายใต้รัฐบาลพระราชทานสัญญา ธรรมศักดิ์และขบวนการนักศึกษา"

— ธนพงศ์ จิตต์สง่า


" 'การอภิบาล' (Governance) ในฐานะมโนทัศน์ทางการบริหารรัฐกิจ"

— วสันต์ เหลืองประภัสร์, ชาย ไชยชิต


" 'ประชาธิปไตย' ใน 'ยุคของความไม่เชื่อใจ': ความคิดว่าด้วยความเป็นการเมืองและประชาธิปไตยของ Pierre Rosanvallon"

— ชุติเดช เมธีชุติกุล


"แนะนำหนังสือ Eurasia: รถม้าพระสุริยันทอแสงลักพาตัว Europa"

— ธเนศ วงศ์ยานนาวา

ข้อมูลหนังสือ