ฉันไม่แน่ใจนักว่าคุณเป็นอะไรแน่ 

เป็นสายลมที่ร้อนอ้าวหรือลมหนาวที่อ้างว้าง

เป็นทะเลสาบที่นิ่งสงบหรือทะเลที่คลุ้มคลั่ง

เป็นแดดเช้าของวันใหม่หรือแดดสุดท้ายของวันวาน

เป็นคนที่ฉันมอบหัวใจให้หรือเป็นคนที่มอบหัวใจให้ฉัน

ข้อมูลหนังสือ