หนังสือที่มีส่วนผสมระหว่างรูปถ่ายและเรื่องเล่า นำเสนอในแนวของ virtual novel, photo book, และนิทานภาพ

ตัวเล่มขนาด B5 ภาพสีสวยงามทั้งเล่ม ประกอบด้วยรูปถ่ายประมาณ 100 รูป 

 

 

ข้อมูลหนังสือ