หนังสือเล่มนี้พยายามอธิบายเหตุการณ์และรวบรวมประเด็นสำคัญของเรื่องอื้อฉาวละเมิดทางเพศผู้เยาว์ของพระสงฆ์นักบวชในศาสนจักรคาทอลิก ผู้เรียบเรียงแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ภาค คือ 1.ปรากฎการณ์ 2.ผลกระทบต่อเหยื่อ 3.สาเหตุของพฤติกรรม 4. วิธีตอบรับ-แก้ไขปัญหา รูปแบบของหนังสือไม่ได้นำเสนอเชิงวิชาการ ผู้เรียบเรียงมุ่งให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจง่ายโดยคัดสรรข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ทางสื่อสาธารณะแขนงต่างๆ เช่น รายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ การให้สัมภาษณ์ บทความ เอกสารทางกฎหมาย สารคดี ภาพยนตร์ และสรุปเนื้อหาเอกสารแลหนังสือที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์และถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของช่วงเวลานั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในส่วนท้ายของแต่ละตอนมีการอ้างอิงที่มาและแนะนำแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าต่อไป

ข้อมูลหนังสือ

  • การล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ โดย บาทหลวง/นักบวชคาทอลิก
  • ผู้เขียน: หนึ่งตาเลนท์
  • สำนักพิมพ์: Anya Group
  • จำนวนหน้า: 608 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2558