"สิ่งเล็กๆที่เราอาจมีความสงสัยที่มาที่ไป กับคำถามทฤษฎีควอนตัมคืออะไรกันแน่ ความสำคัญของโลกฟิสิกส์ แล้วแนวคิดแมวชโรดิงเจอร์คืออะไร แล้วเรื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์คืออะไร คำถามหลากหลายที่น่าสงสัย รวมแล้วที่จะมาบอกเล่าให้เข้าใจ ดังนั้นคำอธิบายเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับรอบตัวเราที่น่าสงสัยอยู่ในเล่มนี้ เพื่อตอบคำถามในทุกอย่างแก่คุณ"

ข้อมูลหนังสือ