ม.ล.เนื่อง นิลรัตน์ ถูกรับตัวมาอยู่ในวังสวนสุนันทาตั้งแต่ครั้งยังเด็ก  เพื่อให้ได้รับการอบรมบ่มเพาะวิชาอย่างกุลสตรี  ทั้งอบรมจริยา มารยาท การครัวการฝีมือต่างๆ เช่นเดียวกับสหายหลากวัยที่เป็นเด็กหญิงบ้าง เด็กสาวบ้าง ล้วนแต่เป็นนางข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ ทั้งสิ้น

วีรกรรมมากมายที่เกิดขึ้นในวัง เล่าออกมาได้มากมายไม่รู้จบ ต่างก็เป็นความสนุกสนานที่ใครได้มารับรู้ด้วยก็อดจะหัวร่องอหายไปด้วยไม่ได้ ยังมีตำรับอาหารที่หม่อมหลวงเนื่องฝึกปรือกับท่านย่า ผู้เป็นนายห้องเครื่องของวัง มาถ่ายทอดอย่างไม่หวงสูตร

ตลอดจนวิถีชีวิตของนางในและเหล่าข้าราชบริพารซึ่งก็น่าสนใจไปเสียหมด ไม่ว่าจะเล่าสักกี่ครั้งๆ ก็ฟังไม่รู้เบื่อ สนุกที่สุดเลย! 

ข้อมูลหนังสือ