ฮาริ เซลดอน นักคณิตศาสตร์ผู้ใช้เวลาทั้งชีวิตพัฒนาศาสตร์สาขาซึ่งรู้จักกันในนาม “อนาคตประวัติศาสตร์” ได้ทํานายอนาคตของจักรวรรดิสากลจักรวาลว่าใกล้ถึงการเสื่อมสลาย หลังจากนั้นจะบังเกิดยุคมืดที่กินเวลายาวนานถึง 30,000 ปี ก่อนที่จักรวรรดิที่สองจะรุ่งเรือง

ผลการคํานวณของเซลดอนยังพบด้วยว่า มีวิธีจํากัดระยะเวลาของยุคมืดให้เหลือเพียง 1,000 ปีเท่านั้น ซึ่งจะช่วยลดความทุกข์ของมนุษยชาติลงได้อย่างมหาศาล นั่นก็คือการก่อตั้ง “สถาบันสถาปนา” ขึ้นสองแห่งที่สุดปลายทั้งสองด้านของจักรวาล ประกอบด้วยบุคคลผู้มีสติปัญญาเลอเลิศที่สุด หลากหลายสาขา เพื่อรวบรวม รักษา และแพร่ขยายความรู้ทั้งมวลของมนุษย์ รอคอยการมาถึงของจักรวรรดิแห่งที่สอง

ข้อมูลหนังสือ