1 ชุด มี 5 เล่ม ประกอบด้วย 

• ออริจิน Origin (ปกใหม่) 

• รหัสลับดาวินชี The Da Vinci Code (ปกใหม่) 

• สาส์นลับที่สาบสูญ The Lost Symbol (ปกใหม่) 

• สู่นรกภูมิ Inferno (ปกใหม่) 

• เทวากับซาตาน Angels and Demons (ปกใหม่)

ข้อมูลหนังสือ