"ชุด Box Set เชอร์ล็อก โฮล์มส์" อมตนวนิยายสืบสวนที่ครองใจนักอ่านทุกรุ่นทั่วโลก ในชุดมีทั้งหมด 13 เล่ม ได้แก่

- เชอร์ล็อก โฮล์มส์ I ตอนแรงพยาบาท

- เชอร์ล็อก โฮล์มส์ II ตอนจัตวาลักษณ์

- เชอร์ล็อก โฮล์มส์ III ตอนหมาผลาญตระกูล

- เชอร์ล็อก โฮล์มส์ IV ตอนหุบเขาแห่งภัย

- เชอร์ล็อก โฮล์มส์ V ตอนการผจญภัย

- เชอร์ล็อก โฮล์มส์ VI ตอนจดหมายเหตุ

- เชอร์ล็อก โฮล์มส์ VII ตอนคืนชีพ

- เชอร์ล็อก โฮล์มส์ VIII ตอนลาโรง

- เชอร์ล็อก โฮล์มส์ IX ตอนบันทึกคดี

- เชอร์ล็อก โฮล์มส์ X ตอนเรื่องส่วนตัวของเชอร์ล็อก โฮล์มส์

- เชอร์ล็อก โฮล์มส์ XI ตอนผจญมัจจุราช

- เชอร์ล็อก โฮล์มส์ XII ตอนพิชิตโรคระบาดมหาภัย

- เชอร์ล็อก โฮล์มส์ XIII ชุดพิเศษ

ข้อมูลหนังสือ