เรื่องรอยแหนเงาจอมยุทธ์ ได้รับคำวิจารณ์ว่า เป็นหนึ่งในเรื่องที่เขียนได้ดีที่สุดของเนี่ยอู้เซ็ง โดยเฉพาะเนี่ยอู้เซ็ง ชมชอบเตียตังปังผู้เป็นตัวเอกของเรื่องนี้ที่สุด รอยแหนเงาจอมยุทธ์ อาศัยเกร็ดประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งในราชวงศ์เหม็ง (หมิง) เขียนถึงขุนนางผู้จงรัก ต่อต้านมองโกลด้วยสามารถ สอดแทรกด้วยความรักอันโศกซึ้งตรึงตราระหว่างเตียตังปังกับฮุ้นลุ่ย ตลอดทั้งเรื่องเต็มไปด้วยการต่อสู้ บุญคุณ และความแค้น เรื่องราวตื่นเต้นชวนติดตาม ทั้งยังลึกซึ้งคมคาย สมกับเป็นหนึ่งในสุดยอดนวนิยายกำลังภายในแห่งบรรณพิภพ

ข้อมูลหนังสือ