คิมชิน อดีตแม่ทัพที่รบชนะกลับมาแต่ถูกพระราชาฆ่าตายอย่างอนาถทำให้เค้าได้รับพรและคำสาบให้กลายเป็น Goblin มีหน้าที่พิทักษ์วิญญาณ โดยไม่ค่อยกินเส้นกับ ยมฑูตหนุ่มผู้สูญเสียความทรงจำ ซึ่งจะคอยนำวิญญาณผู้ตายกลับสู่ปรโลก

การเป็น Goblin นั้นชีวิตจะเป็นอมตะ ใช้ชีวิตมายาวนานจนถึงปัจจุบัน คิมชิน ได้มาพบกับ จีอึนทัก ซึ่งถึงแม้จะมีชีวิตที่มีแต่เคราะห์กรรม แต่เธอเป็นคนจิตใจดี และมองโลกในแง่ดี วิญญาณทั้งหลายต่างเรียกเธอว่าเจ้าสาวของก็อบลิน แต่คิมชินเองหลังจากที่ได้พบเธอแล้ว เธอก็ยังไม่เห็นดาบที่ปักกลางอกของเค้า ทำให้มั่นใจว่าเธอไม่ใช่เจ้าสาวที่จะมาแก้คำสาป ว่าเจ้าสาวของก็อบลินเท่านั้นที่จะเป็นผู้ดึงดาบออกจากอกคิมชิน และเค้าจะสลายกลายเป็นเถ้า เค้าจึงเฝ้ามองเธอด้วยความสนใจ จนกลายเป็นความรู้สึกพิเศษ 

เรื่องราวความรักของ Goblin ผู้พิทักษ์วิญญาณจึงเริ่มขึ้น ในซีรีย์จะร้อยเรียงเรื่องราวความรักอันน่าพิศวงของ Goblin กับ มนุษย์ จะเป็นอย่างไร 

ข้อมูลหนังสือ