เหยียนเสี่ยวเตา ตะลุยยุทธจักร เซวียเป่ยฝานไล่กวดตามหลัง...ยุทธภพปั่นป่วนยุ่งเหยิง ล้วนกล่าวว่าคนอยู่ในยุทธภพไหนเลยไม่โดนดาบ แต่ที่มักโดนดาบก็เพราะตัวเองมีปัญหา ล้วนกล่าวว่าคนอยู่ในสนามรักไหนเลยไม่โดนหลอก แต่ที่มักโดนหลอกก็เพราะตัวเองมีปัญหา ล้วนกล่าวว่าคนเดินถนนใหญ่ไหนเลยไม่ตกหลุม แต่ที่มักตกหลุมก็เพราะตัวเองมีปัญหา ยุทธภพล่อแหลมอันตราย ดาบแจ้งดาบลับยากปัดป้องต้านทาน สนามรักล่อแหลมอันตราย นักต้มตุ๋นวิญญูชนจอมปลอมเกลื่อนกล่นปฐพี ที่ไหนๆ ล้วนล่อแหลมอันตราย สันติภาพบนโลกยังอีกยาวไกล... ดังนั้นคิดท่องยุทธภพโดยไม่โดนดาบ จักต้องอาศัยความสามารถที่แท้จริง!

ข้อมูลหนังสือ