“สิ้นสุรีย์” ผลงานในแบบ Semi-Novella หรือเราอาจจะเรียกว่าเรื่องสั้นชุดก็ได้ ตัวละครในแต่ละเรื่องเกี่ยวพันกันบนใยแมงมุมของแก่นกลางโครงเรื่อง “สิ้นสุรีย์” หรือ Sans Soleil เป็นเหมือนปฐมบทงานเขียนของวิวัฒน์ เพราะหนังสือเล่มนี้ได้กอร์ปเอาความเป็นตัวเขามาเขียนถึง ไม่ว่าจะเป็นเพลง หนัง หนังสือ ล้วนได้เป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่ตัวละคร เขายังคงตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิต ความมีอยู่ ความเป็นมนุษย์ ซึ่งทุกตอนผู้อ่านจะได้สัมผัสถึงรูปแบบเรื่องสั้นของวิวัฒน์

“จักรวาลของการมอดไหม้” ผลงานเล่มนี้เป็นเรื่องสั้นๆ ของวิวัฒน์ ที่เขียนต่างกรรมต่างวาระ ทำให้ผู้อ่านสามารถศึกษาถึงแนวทางการเขียนของเขา โดยเฉพาะเรื่องสั้นที่เขาเขียนอุทิศให้กับผลงานที่เขาชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์ หนังสั้น รวมถึงหนังสือที่เขาอ่าน

 


พิเศษสำหรับพรีออเดอร์

โปสเตอร์สี่สี บรรจุเรื่องสั้นล่าสุดของ วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา
โปสการ์ดชุด “สำหรับคนบ้าเท่านั้น” และโปสการ์ดภาพประกอบหนังสือ รวม 4 แบบ มูลค่า 50 บาท

 

หนังสือทั้งสองเล่มหนา 160 หน้า ขนาด กว้าง 106 mm สูง 184 mm กระดาษถนอมสายตา พิเศษด้วยการไสกาวแบบ PUR ที่จะทำให้หนังสือมีความคงทนมากกว่าการไสกาวแบบเดิม และสามารถเปิด-กางหนังสือได้กว้างกว่าปกติโดยกระดาษไม่หลุดออกมาเป็นแผ่นๆ เหมาะสำหรับการอ่านในทุกอิริยาบถ

ข้อมูลหนังสือ