...ตามหาผู้อาวุโสสกุลตันที่เร้นกาย...
...ตามหาบัวสมุทรอวลกลิ่นน้ำแข็งสมุนไพรวิเศษ...
...ตามหาไฟพิสุทธิ์น้ำพุสุขาวดี...
ล้วนเป็นเป้าหมายที่พวกจูจูเดินทางมาทะเลเหนือในครั้งนี้
แต่ก่อนอื่นทุกคนต้องแวะขึ้นฝั่งที่เกาะอินหยางอันเป็นที่ตั้ง ‘วังไท่ซวี’
สำนักบำเพ็ญเซียนซึ่งโดดเด่นด้านการบำเพ็ญคู่อันสนิทแนบแน่น
ทว่ารัชทายาทแคว้นตันก็มาเยือนทะเลเหนือและเกาะอินหยางเช่นเดียวกัน
เป้าหมายของเขาใช่เหมือนกันกับพวกจูจูหรือไม่นะ
แต่ที่แน่ๆ คือสิ่งที่อยู่ในหัวจอมมารผู้นี้ไม่มีทางเป็นเรื่องดีงามอันใดไปได้
นางกับเขาเคยเกือบได้ปะทะซึ่งหน้ากันมาแล้ว
หนนี้นางยังจะอำพรางตัวเองจากเขาได้อีกครั้งไหม ก็ขึ้นอยู่กับสวรรค์แล้ว

ข้อมูลหนังสือ