กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ มุ่งมั่นที่จะสื่อสารเรื่องราวรอบบ้านของตัวเอง เรื่องราวที่คนในสังคมฉันพี่น้องกำลังเผชิญหน้าอยู่ เพื่อเป็นเรื่องเล่าของสังคมหนึ่ง หากเราปฏิเสธเรื่องเล่าของเราเสียเองแล้ว ก็เท่ากับเรากำลังปฏิเสธตัวของเราเองเช่นเดียวกัน

ข้อมูลหนังสือ

  • รอบบ้านทั้งสี่ทิศ
  • ผู้เขียน: กนกพงศ์ สงสมพันธุ์
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 237 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — กันยายน 2554
  • ISBN: 9789747032727