หลุยส์ เซปุล์เบดา แสดงฝีมือการเขียนนวนิยายแห่งความเป็นจริงของสังคมมนุษย์อันไร้พรมแดน ในรูปแบบและชั้นเชิงที่อาจกล่าวได้ว่า ‘มืออาชีพ' เรียกขานด้วยคำนั้นได้แน่ แต่เขาจะยอมรับหรือไม่ นั่นคือปัญหา เพราะเขาเขียนถึง ‘มืออาชีพ’ ซึ่งมักอ้างกันเสมอในสังคมทั้งหลาย ทว่า ฅนที่อ้างว่าเป็น ‘มืออาชีพ’ บางทีก็น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง

ข้อมูลหนังสือ