เมืองน่าอยู่ ไม่ได้หมายถึงแค่เมื่องใหญ่ที่ทุกคนอยู่ได้ แต่คือเมืองที่ออกแบบให้ทุกคนที่อาศัยนั้น "อยู่ดี" และมีความสุขอย่างเท่าเทียมกัน

ปริพนธ์ นำพบสันติ หรือ “โบ๊ท JapanPerspective” จะนำทางคุณไปคลี่ขยายเบื้องหลังอันแสนใส่ใจของญี่ปุ่น เมืองน่าอยู่อันดับต้นๆ ของคนทั่วไป ทบทวนปัญหาบางอย่างที่แม้กระทั่ง “เมืองในฝัน” ของใครหลายๆ คนอย่างญี่ปุ่นเองก็ยังแก้ไม่ได้ รวมไปถึงชี้ชวนให้คุณตั้งคำถามใหม่ๆ พร้อมกับทำความเข้าใจวิธีคิดต่อคำถามสำคัญของความเป็นเมืองเหล่านั้นใน “แบบญี่ปุ่นๆ”… เมืองซึ่ง “เข้าใจ” และ ใส่ “ใจ” เข้าไปในวิธีคิดและวิธีแก้ปัญหา เพื่อออกแบบและพัฒนาให้เมืองกลายเป็น “เมืองของทุกคน” ที่มั่นใจได้ว่าใครๆ ก็จะสามารถ “อยู่ได้” และ “อยู่ได้ดี” โดยแท้จริง ไม่ใช่แค่ว่าเมืองทำงานอย่างไร แต่คุณจะได้รู้เหตุผลว่าทำไมมันถึงทำงานเช่นนั้น ซึ่งอาจนำพาเราไปสู่เรื่องอื่นที่มองเผินๆ แทบจะไม่เกี่ยวข้องกันเลย เช่น

- ความเป็นระเบียบของคนญี่ปุ่นมีการ “ออกแบบ” อยู่เบื้องหลัง (ไม่ใช่จิตสำนึกเพียงอย่างเดียว!)

- ผู้มีอำนาจแคร์คุณแค่ไหนขอให้ดูที่กรวยถนน

- ทางเท้าในญี่ปุ่นสะท้อนถึงความเท่าเทียมได้อย่างไร

- ญี่ปุ่นรับมือภัยพิบัติอย่างไรให้เมืองไม่วิบัติ

ลองผจญภัยตามผู้เขียนไปบนถนนและตรอกซอกซอย ออกตามหา “ใจ” ที่ซ่อนอยู่ระหว่างเรื่องราวของเมืองน่าอยู่นี้ไปด้วยกัน แล้ววาดฝัน “เมืองน่าอยู่” ของเรากันอีกที

ข้อมูลหนังสือ