ในทุกความสัมพันธ์ เราทำได้เพียง เรียนรู้กันและกัน แบ่งปัน จดจำ ทำความเข้าใจ ยอมรับ และปล่อยผ่าน สิ่งเหล่านี้เหมือนวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตภายใต้อาทิตย์ดวงเดียวกัน รอคอยห้วงกาลเวลาการเติบโตเบ่งบานและร่วงหล่น

รวมเรื่องสั้น SUNSET “ไม่มีใครเป็นเจ้าของดวงอาทิตย์” ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ เคยตีพิมพ์มาแล้วในปี 2560 ในชื่อ I've never met a SUNSET I didn't like. “ไม่มีใครเป็นเจ้าของดวงอาทิตย์” เล่าถึงจักรวาลความสัมพันธ์ของเพื่อนรัก คนรัก และคนที่ไม่ได้รัก เป็นชิ้นส่วนความทรงจำที่ปะติดปะต่อขึ้นจากการหมกมุ่นในการโคจรรอบตัวเอง การคาดหวังความเป็นหนึ่งเดียว ความขัดแย้งภายในใจ การเรียนรู้และยอมรับ ปอ เปรมสำราญพาเราไปค้นพบรูปแบบความสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านบทสนทนากลมกล่อมเฉพาะตัว ในเรื่องเล่าที่มีจังหวะและท่วงทำนองหลากหลาย คู่ขนานไปกับพัฒนาการทางความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อพบว่าเราต่างยืนหยัดในตัวเอง เป็นเราอยู่อย่างนี้ ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นตลอดไป และเราต่างไม่เป็นเจ้าของกันและกัน

ข้อมูลหนังสือ

  • ไม่มีใครเป็นเจ้าของดวงอาทิตย์
  • ผู้เขียน: ปอ เปรมสำราญ
  • สำนักพิมพ์: P.S.
  • จำนวนหน้า: 160 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — มีนาคม 2564
  • ISBN: 9786168166338