“เธอคนนั้นชื่อ ปาปริกา เธอเรียกตัวเองว่า ‘นักสืบความฝัน’ ปาปริกาเป็นนามแฝง อายุราวสิบแปดปี หน้าหวานสวยสะดุดตา เขาลือกันอย่างนั้น”

เมื่อต้นแบบอุปกรณ์ล้ำสมัยที่นักวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเภทผ่านทางความฝันเกิดสูญหาย อัตซึโกะ จิบะ นักจิตบำบัดแห่งสถาบันวิจัยจิตเวช เริ่มเห็นเค้าลางของแผนการร้ายที่ก่อตัวขึ้นภายในสถาบัน ไม่ช้า นักบำบัดและเจ้าหน้าที่เริ่ม ‘ติดเชื้อ’ อาการโรคจิตเภททีละคนสองคน เดือดร้อนถึงปาปริกา ‘นักสืบความฝัน’ ต้องเดินทางท่องไปในความฝันลึกสุดขั้วเพื่อสืบเสาะค้นหาความจริง แต่แล้วความจริงกับความฝันกลืนกันเป็นเนื้อเดียวยากแยกแยะ ฝันซ้อนฝันของคนหลายคนทับซ้อนกันไปมา ก่อเกิดความโกลาหลให้แก่โลกความเป็นจริง

พบกับนิยายยอดเยี่ยมที่เป็นต้นแบบให้อนิเมชั่นชื่อดังในปี 2006 นิยายเหนือจริงที่จะพาเราเหาะเหินและหกกลับในจินตนาการอย่างสุดขั้ว

ข้อมูลหนังสือ