คำถามเกิดขึ้นจากประพฤติการณ์ซ้ำๆ ในแต่ละวัน การเฝ้ามองสิ่งเดิมๆ ซ้ำๆ ในแต่ละวัน บางคนมองดวงดาว บางคนมองอวัยวะที่ขาดหายไปของตนเอง คำถามงอกเงยจากตรงนั้น คำถามส่องสกาวจากตรงนั้น ความทรงจำไม่ถูกสลักตมชัด หากแต่ลบเลือนไปตามวันเวลา และการแต่งเติมร่องรอยที่เลือนรางไป ก็เป็นได้แค่การแต่งเติม

ข้อมูลหนังสือ

  • ประพฤติการณ์ (The Act)
  • ผู้เขียน: นิธิ นิธิวีรกุล
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 180 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786167196831