เอกสารลับลับที่สุดของญี่ปุ่น ช่วยปิดจุดอ่อนวิจัยทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลก

1) กรณีการเคลื่อนไหวของกองทัพไทยเข้าสู่บริเวณตอนเหนือประชิดชายแดนของประเทศจีน และข้อสงสัยการติดต่ออย่างลับๆระหว่างทหารไทยกับฝ่ายจีน

2) กรณีจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ยอมออก 

3) กรณีฝ่ายญี่ปุ่นได้พยายามชักชวนให้จอมพล ป.พิบูลสงคราม เดินทางไปญี่ปุ่นหลายครั้ง แต่จอมพล ป. ก็บ่ายเบี่ยงเสมอ 

หลักฐานข้อค้นพบเหล่านี้อยู่ในหนังสือเรื่องนี้ทั้งหมดแล้ว “ข้อมูลใหม่” ที่มีคุณค่า มีความสำคัญ และจะมีผลต่อการรื้อถอนคำอธิบายประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกฯโดยเฉพาะเรื่องขบวนการเสรีไทย จาก “ตำนานเดิม” ไปสู่แนวทางใหม่อย่างมีน้ำหนักยิ่งขึ้น

ข้อมูลหนังสือ