“นักปรัชญาการเมืองฝรั่ง” ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 นี้ ผู้เขียนไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาอะไร  แต่บรรณาธิการได้ปรับปรุงรายการหนังสืออ้างอิงต่างๆ ให้สมสมัยมากขึ้น มีชี้เป้าหนังสืออ่านเพิ่มเติม พร้อมคิวอาร์โค้ดให้สแกนเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้  พร้อมภาพประกอบวาดใหม่เพื่อการพิมพ์ครั้งนี้โดยเฉพาะ

ข้อมูลหนังสือ

  • นักปรัชญาการเมืองฝรั่ง
  • ผู้เขียน: ส.ศิวรักษ์
  • สำนักพิมพ์: สยามปริทัศน์
  • จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 5 — สิงหาคม 2564
  • ISBN: 9786164860513