"ในบรรดาคำและแนวคิดทางการเมืองที่แพร่หลายในสาธารณะคงไม่มีคำใดที่ถูกหยิบยกมาถกเถียงและนิยามอย่างหลากหลายเท่ากับคำว่า ประชาธิปไตย (ซึ่งแปลมาจากคำภาษาอังกฤษ democracy) ปราฎการณ์ที่ ประชาธิปไตย ถูกเข้าใจ พลิกแพลง ดัดแปลง ต่อเติม เสริมความหมายจะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละบุคคลและกลุ่มทางสังคมเป็นปราฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนิ่นนานนับแต่สมัยอดีตและยังดำรงสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน"

ข้อมูลหนังสือ

  • ประชาธิปไตย: หลากความหมาย หลายรูปแบบ
  • ผู้เขียน: ประจักษ์ ก้องกีรติ
  • สำนักพิมพ์: ศยามปัญญา
  • จำนวนหน้า: 200 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2563
  • ISBN: 9786164860162