บ้าน .... นอกจากเป็นที่อยู่อาศัยอันอบอุ่นแล้วบ้านยังต้องสามารถบ่งบอกถึงความสำเร็จและเหมาะสมกับฐานะเศรษฐกิจของผู้ครอบครองได้เป็นอย่างดี  สำหรับหนังสือ "The Emperor Of Style" ได้รวบรวมแบบตกแต่ง "บ้านแห่งความสำเร็จ" ไว้ถึง 5 หลัง  ซึ่งแต่ละหลังได้รวบรวมทักษะในเชิงช่างฝีมือชั้นสูงไว้มากมาย  ตั้งแต่งานภาพเขียนฝาผนัง  งานแกะสลักไม้  งานบัวปูนปั้น งานลงรักปิดทอง ฯลฯ  และในโอกาสทั่วไปที่จะเข้าชม "บ้านแห่งความสำเร็จ" ทั้ง 5 หลังนี้  คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยนัก  ในโอกาสนี้  บริษัท  เอ็มเพอเรอร์ ดี วัน จำกัด  ได้ทำการรวบรวมแบบบ้านทั้ง  5 หลังมาถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ในการรับชมกับผู้ที่สนใจตกแต่งบ้านชั้นสูง  เพื่อสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบการตกแต่งบ้านในโอกาสต่อไป

ข้อมูลหนังสือ