“ฉันมาเพื่อกล่าวถ้อย และฉันจะกล่าวย้ำคำนั้นอีก หากว่าความยตายมาขวางกั้นฉันไว้ มันก็จะถูกเอื้อนเอ่ยใฝนวันพรุ่ง เพราะ…พรุ่งนี้จะไม่มีความลับใดๆ หลงเหลืออยู่อีก ใรคัมภีร์แห่งนิรันดรภาพ”

คาลิล ยิบราน จากเรื่อง A tear and a smile

ข้อมูลหนังสือ

  • น้ำตาและรอยยิ้ม
  • แปลจากหนังสือ: A Tear and a Smile
  • ผู้เขียน: Kahlil Gibran
  • ผู้แปล: กิติมา อมรทัต
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 440 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 5 — ตุลาคม 2564
  • ISBN: 9786163885197