ฉันมีชีวิตอยู่ในความโชติช่วงของความรัก และในแสงเจิดจรัสของความงามอันเป็นภาพสะท้อนของพระผู้เป็นเจ้า ฉันอยู่ที่นี่ มีชีวิตอยู่ ... 

และไม่อาจถูกเสือกไสไปจากอาณาจักรแห่งชีวิตนี้ได้ เพราะด้วยถ้อยคำที่มีชีวิตของฉัน ฉันจะมีชีวิตอยู่แม้ในความตาย

ข้อมูลหนังสือ

  • ปรัชญาน่าคิด: คาลิล ยิบราน
  • แปลจากหนังสือ: The Life and Philosophy of Kahlil Gibran
  • ผู้เขียน: ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 264 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 5 — พฤษภาคม 2562
  • ISBN: 9786163883452