อะไรก็ตามที่เราต่างพบเจอล้วนเป็นบทเรียนบางอย่างให้กับเราเสมอ และทุกบทเรียนที่ผ่านเข้ามาก็ล้วนมีความหมายและมีคุณค่าต่อตัวเอง

ข้อมูลหนังสือ

  • โตขึ้นจึงรู้ว่า...
  • ผู้เขียน: คิดมาก
  • สำนักพิมพ์: Springbooks
  • จำนวนหน้า: 186 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 10 — พฤศจิกายน 2560
  • ISBN: 9786161818104