การทำประโยชน์

เรามีกลยุทธ์หลักที่ไม่ใช่แค่กลยุทธ์ธรรมดา กลยุทธ์หลักที่ว่าคือ 'การทำประโยชน์' เราวาง 'กลยุทธ์หลัก' นี้ไว้ ณ จุดสูงสุดของบริษัทเรียวฮิน เคอิคะคุ ซึ่งบางคนอาจนึกไม่ถึง เรามุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์ให้ผู้คน โดยไม่ยอมให้ชื่อผลิตภัณฑ์และการออกแบบนั้นมาจำกัดการใช้งาน

- คานาอิ มาซาอากิ ประธานกรรมการบริษัทเรียวฮิน เคอิคะคุ

ข้อมูลหนังสือ