ใน ครึ่งทางชีวิต หรือ Half a Life นี้ เหมือนเป็นกระจกส่องความคิดและสะท้อนสภาพชีวิตหลายแง่มุมของชาวอินเดีย ในช่วงเวลาที่หนุ่มสาวตื่นตัวกับการเรียกร้องเอกราช มีทั้งคนที่เดินตามความคิดเห็นสมัยใหม่อย่างมุ่งมั่น มีทั้งตนที่ยังติดอยู่กับสังคมเดิมๆ มีทั้งคนที่รู้เพียงว่าเกิดอะไรขึ้นรอบตัว แต่ไม่รู้ว่าบทบาทของตนเองคืออย่างไร

บิดาของวิลลี่ จันดราน ตัวเอกของเรื่องก็เป็นเรื่องนี้ จึงทำให้วิลลี่เติบโตขิ้นมาอย่างเก็บกดสับสน เขาเป็น "ลูกครึ่ง" ระหว่างบิดาซึ่งอยู่ในวรรณะพราหมณ์ กับมารดาซึ่งเป็นวรรณะ "ล้าหลัง" อันเป็นสิ่งต้องห้ามในสังคมอินเดีย เขากระหายที่จะหาจุดยืนแต่ก็ไม่รู้ชัดว่าทำไมและเพื่ออะไร

ข้อมูลหนังสือ