สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่สะท้อนนัยยะหลายประการทั้งความเป็นประชาธิปไตย การเป็นมหาอำนาจโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และดินแดนที่เต็มไปด้วยความแตกต่างของผู้คนในทุกระดับ

การรวมอยู่ของหลายสิ่งหลายอย่างในสหรัฐอเมริกามิใช่เรื่องบังเอิญหรืออุบัติเหตุ หากแต่เกิดขึ้นมาจากพัฒนาการของสังคมการเมืองตลอดห้วงเวลากว่า 2 ศตวรรษที่ผ่านมา

ห้วงเวลาที่มีทั้งความขัดแย้ง สงคราม สันติภาพ นวัตกรรม ชัยชนะและความพ่ายแพ้

ข้อมูลหนังสือ

  • กำเนิดอเมริกา : เรื่องราว ความฝัน และการต่อสู้
  • ผู้เขียน: นฤนารท พระปัญญา
  • สำนักพิมพ์: ศยาม
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2559
  • ISBN: 9789743159336