"ธุรกิจพอดีคำ" ในหนังสือพอดีมือเล่มนี้ พูดถึงหลากหลายเรื่อง อย่างแรกคือ "ธุรกิจ" แต่ลึกลงไปกว่านั้นคือ "วิธีคิดในการทำธุรกิจ" ลึกลงไปกว่านั้นคือ วิธีคิดในการทำธุรกิจ ลึกลงไปอีกชั้นคือ "นวัตกรรมทางความคิด" ที่ช่วยให้เราออกแบบความคิดได้อย่างเป็นระบบ

ข้อมูลหนังสือ